Akcja Siostry Rzeki


Bądź rzeką ! wybierz ukochaną rzekę I dołącz do nas by bronić ostatnich naturalnych rzek.
Rabo, Dunajcu, Pilico, Przemszo, przybywajcie na ratunek siostrze Wiśle !


Siostry Rzeki to oddolna akcja społeczno – artystyczna zainicjowana przez aktywistki z kolektywu Matki Polki na Wyrębie tym razem w obronie rzek przed regulacją i ich przegradzaniem.
Siostry Rzeki dołączyły się do zrzeszającej kilkadziesiąt organizacji ekologicznych Koalicji Ratujmy Rzeki. Aktywistki chcą prostym językiem mówić o wartościach społecznych jakie dają naturalne nieuregulowane rzeki. Wisła jest niespotykanym na skalę Europy skarbem. W dużej części nieuregulowana, dla ludzi jest zasobem wody pitnej, bezpłatną oczyszczalnią, miejscem rekreacji i odpoczynku. Dla ekosystemu gwarantem istnienia tysięcy gatunków roślin i zwierząt.

W roku 2018 Siostry Rzeki zorganizowały wspólnie z Koalicja Ratujmy Rzeki szereg happeningów w obronie Wisły przed planowaną budową zapory w Siarzewie i planom przystosowania go żeglugi transportowej, czyli rządowy projekt Droga Wodna E-40, która według ekspertów będzie największą katastrofa ekologiczną, jaka była w Polsce od 50 lat. Happeningi miały miejsce w Krakowie, Warszawie, nad Wartą, Oleśnicą, ale także na miejscu planowanej zapory w Siarzewie – koło Ciechocinka.

Partnerem merytorycznym akcji Sióstr Rzek Moda na Rzeki jest fundacja Greenmind oraz Klub Gaja, Fundacja Wolna Wisła, Hurma i Koalicja Ratujmy Rzeki. Akcja otrzymała wsparcie w ramach programu WzmocniONE realizowanego przez Fundację Ashoka w partnerstwie ze spółką Magovox, fundatorem programu.

foto. Tomasz Wiech

„Siostry rzeki” to performance, który skupić ma uwagę społeczeństwa na problemie jakim jest niszczenie rzek w Polsce. Wsparcie naukowców, przyrodników i praktyków ochrony przyrody w Polsce daje nam gwarancje że nasz głos sprzeciwu ma poparcie merytoryczne.
Chcemy powiedzieć głośno o tym że większość z realizowanych lub planowanych inwestycji na rzekach to łamanie międzynarodowego prawa ( Dyrektywy 2000/60/WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r, czyli Ramowej Dyrektywy Wodnej nakładającej na Polskę obowiązek doprowadzenia wód powierzchniowych do co najmniej dobrego stanu, a także z dyrektywami regulującymi ochronę obszarów Natura 2000, tzw. dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową).

W rozwiniętych krajach w Europie odchodzi się od regulacji rzek, przywracany jest ich naturalny bieg. Liczne badania wskazują na to, że grodzenie rzek sprzyja powodziom. Jako matki, córki i babcie sprzeciwiamy się także zniszczeniu krajobrazu jaki tworzą rzeki w Polsce. Od innych rzek europejskich Wisłę odróżnia rozgałęzione koryto, szereg wysp, piaszczystych łach i starorzeczy, tworzące harmonię i piękno, niespotykane na rzekach już uregulowanych.
Przyroda to nasze dziedzictwo, które w jak najlepszym stanie powinniśmy przekazać następnym pokoleniom.W rozwiniętych krajach w Europie odchodzi się od regulacji rzek, przywracany jest ich naturalny bieg. Liczne badania wskazują na to, że grodzenie rzek sprzyja powodziom.

Podczas pierwszej odsłony akcji „Siostry Rzeki” w Krakowie, wzięło w niej udział ponad sto kobiet. Nasz protest nie przypadkowo odbywał się naprzeciwko Zamku Królewskiego na Wawelu. Jesteśmy przekonane że polska przyroda, a zwłaszcza rzeki takie jak Wisła, są naszym narodowym dziedzictwem a naszym obowiązkiem jest jego ochrona.

1047 kostiumów kąpielowych dla 1047 km naturalnej Wisły !

Kolektyw Matki Polki na wyrębie ogłasza hasło inicjujące kampanie na lato 2019: 1047 kostiumów kąpielowych dla 1047 km naturalnej Wisły! W Polsce posiadamy wielki skarb. Są nim ostatnie w Europie nieuregulowane rzeki. Celem tegorocznej kampani, prowadzonej w ramach projektu Siostry rzeki, jest zilustowanie korzyści społecznych, ekonomicznych oraz przyrodniczych płynących z posiadania nieuregulowanej Wisły.

Ekologiczne postulaty, które duże marki odzieżowe wpisują w swoje strategie na najbliższe dziesięciolecie, Siotry Rzeki realizują tego lata. Świeżo otwarta, publiczna zbiórka kostiumów kąpielowych, w kolorach wody, namawia do przeszukania szaf oraz przydrożnych ciucholandów. Zebrane kostiumy będą przerabiane w trakcie otwartych warsztatów. Do każdego, przerobionego kostiumu dołączona będzie ulotka edukacyjna ( opracowna wspólnie z Koalicji Ratujmy Rzeki ) na temat potrzeby ochrony naturalnych rzek. Moda na Rzeki ma wyciągnąć trudne tematy jak rządowy plan budowy Zapory w Siarzewie i zmianę Wisły w drogę do transportu wodnego E – 40 z eksperckich kuluarów do  ogólnie znanej debaty społecznej

HOAUTE COUTURE DLA WISŁY

Zaproszone do projektu polskie artystki i projektantki szyją unikatowe stroje dla rzek. Inspirując się dorzeczami Wisły, strukturą dna rzecznego, kolorem i fakturą wody powstaje przyprawiająca o zawrót głowy kolekcja unikalnych ubrań. Wśród zaproszonych do projektu osób są min.: Małgorzata Markiewicz, Hurma, Pracownia Tkaniny, Marta Sala, Maria Wrońska. Kolekcje będzie można zobaczyć w trakcie letnich pokazów.

KOBIECY SPŁYW DREWNIANYM GALAREM WZDŁUŻ WISŁY

3 lipca br., z Krakowa, w stronę Gdańska wypływa kobieca sztafeta Sióstr Rzek. Po drodze będziemy organizować wodne pokazy mody oraz pop-up butik. W Krakowie  W Warszawie oraz Toruniu zaprosimy plażowiczów do rzecznego happeningu autorstwa Cecylii Malik. Zapraszając do wspólnej zabawy: plażowania, przebierania się, śpiewania będziemy rozdawać kostiumy z naszej kolekcji i informować o skarbie, jakim jest dla Polski 1049 km Wisły.

Partnerem merytorycznym akcji Sióstr Rzek jest Fundacja Greenmind oraz Klub Gaja, Fundacja Wolna Wisła, Hurma i Koalicja Ratujmy Rzeki.

Akcja otrzymała wsparcie w ramach programu WzmocniONE realizowanego przez Fundację Ashoka w partnerstwie ze spółką Magovox, fundatorem programu.

aktualności

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: